Sistem Yazılımları

Bir bilgisayar sisteminin işletimiyle ilgili tüm işlevlerin yerine getirilebilmesini ve donanım ile uygulama yazılımları arasındaki ilişkiyi sağlayan yazılımlardır.

Sistem Yazılımları
Sistem Yazılımları

En bilinen sistem yazılımı işletim sistemi (operating system) adı ile anılır. İşletim sistemi, bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur. Genellikle bilgisayar ilk açıldığında, işletim sistemini oluşturan programlar otomatik olarak çalışırlar. 

Donanım sürücüleri, donanımlar ile işletim sistemi arasındaki iletişimi sağlayarak, donanımın verimli kullanımını sağlayan sistem yazılımlarıdır. Dolayısıyla sürücüler, donanımların işletim sistemiyle uyumlu çalışabilmeleri ve kendilerinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirebilmeleri açısından çok önemli bir rol üstlenirler.

Bir diğer sistem yazılımı, programlama dili sistemi (language system) olarak anılır. Programlama dillerine ait derleyiciler, yorumlayıcılar ya da bu dillerde program geliştirmekte kullanılan diğer özel program parçalarından oluşur.

Çok kullanılan bir diğer sistem yazılımı da hizmet programları sistemidir (utility system). Bu gruba giren programlar veri ve program hazırlama ya da düzeltme (editing), karşılaştırma (compare), sıralama (sort) vb. hizmetlerde kullanılırlar.

Sistem yazılımlarının en önemlisi ve bilgisayarın çalışabilmesi için en temel yazılımlar işletim sistemleridir. İşletim sistemi, bir bilgisayarda işlemlerin yapılabilmesini, komutların yerine getirilmesini, programların birbiriyle uyum içerisinde sorunsuz çalışmasını, kullanacakları disk alanını ve araçların paylaşımını düzenleyen, kısaca bilgisayarın temel işlevini yerine getirebilmesini sağlayan yazılımlardır. İşletim sistemleri ne için kullanılacağına ve gerçekleştirilmek istenen işlevlere göre farklı türde olabilir. Bazı işletim sistemleri bir bilgisayar ağı üzerindeki çok sayıda kullanıcıyı yönetmek için geliştirilmiştir (Windows 2000, Windows 2003 , Unix, Linux vb). Bazı işletim sistemleri ise çok basit bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmıştır (El bilgisayarlarındaki işletim sistemleri gibi). Hitap ettiği kullanıcı sayısına göre, tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu işletim sistemleri, bilgisayar sistemine aynı anda tek kullanıcının erişebilmesine olanak tanır. Çok kullanıcılı işletim sistemleri ise, sisteme aynı anda çok  kullanıcının erişimine olanak tanır. Çok sayıda kullanıcının bilgisayara erişimi ağ üzerinden olacaktır. Bu işletim sistemlerinin yapısı tek kullanıcılı işletim sistemlerine göre daha karmaşıktır. Çünkü kullanıcıların taleplerini karıştırmadan yerine getirmek, yetkisiz kullanıcıların sisteme girmesini önlemek, kullanıcıların verilen haklar nispetinde taleplerine cevap vermek gibi karmaşık işlevler söz konusudur. İşletim sistemleri, kullanıcılara “komut satırı” veya “grafiksel” ara yüz sunmak durumundadır. IBM-DOS, MS-DOS, UNIX işletim sistemi komut satırı ara yüzüne sahiptir. Windows, MAC-OS, LINUX, Novell ise grafiksel ara yüze sahip işletim sistemleridir. Grafiksel ara yüze sahip işletim sistemlerinin kullanımı daha kolay olduğu için daha yaygındır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir