Gorgoda Nedir? Kimdir?

Topoğrafya Haritası

Yer yüzeyinin belirli bir bölümünü, ölçek sınırları içinde, bütün doğal ve yapay yüzey özelliklerinin biçimini ve konumunu gösteren harita. Haritada yüzey şekillerinin yanı sıra göl, ırmak gibi hidrografik özellikler ve kentler, köyler, yollar, demiryolları, köprüler, parklar vb. de gösterilir. Topoğrafya haritası tanımı ülkelere göre değişebilmektedir. ABD’de 1:500 000 ve daha büyük ölçekli haritalar, Rusya’da ise […]
Yer yüzeyinin belirli bir bölümünü, ölçek sınırları içinde, bütün doğal ve yapay yüzey özelliklerinin biçimini ve konumunu gösteren harita.

Haritada yüzey şekillerinin yanı sıra göl, ırmak gibi hidrografik özellikler ve kentler, köyler, yollar, demiryolları, köprüler, parklar vb. de gösterilir. Topoğrafya haritası tanımı ülkelere göre değişebilmektedir. ABD’de 1:500 000 ve daha büyük ölçekli haritalar, Rusya’da ise 1:1 000 000 ve daha büyük ölçekli haritalar topoğrafya haritası olarak kabul edilir. Harita üzerinde eş yükselti eğrileri (izohips) kullanılır. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle meydana gelen eğrilere izohips denir. Diğer haritalar gibi bu haritalarda da yer yüzeyinin özellikleri bazı işaretlerle gösterilir. Bu işaretler haritanın lejandında (anahtarında) gösterilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022