Umre nasıl yapılır?

Umre
Umre

1. Mikat yerine varınca, yıkanıp temizlenmen ve vücûduna güzel koku sürünmen sünnettir. Fakat ihram elbisesine koku sürmezsin. Sonra izâr ve ridâ denilen ihram elbisesini giyersin. İhram   elbisesinin beyaz olması fazîletlidir. Kadınlar ise zînetlerini göstermemek ve erkeklere benzememek veya kâfir kadınların elbiselerini giymemek şartıyla dilediği elbiseyi giyebilirler. Daha sonra umreye niyet ederek şöyle dersin:

(Lebbeyke umraten) (( لَبَّيْكَ عُمْرَةً )) “(Allahım!) Umre yapmaya niyet ettim.”

Ardından telbiye getir. Telbiye şöyledir:
(( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَريِكَ لَكَ  لَبَّيْكَ،إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،لاَ شَريِكَ لَكَ ))
“Lebbeykellâhumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke velmülk. Lâ şerîke lek.”

“Buyur Allah’ım buyur, emrine geldim. Buyur Allah’ım buyur, Senin hiçbir ortağın yoktur. Hamd, sanadır. Nimet de, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Erkekler telbiyeyi açıktan, kadınlar ise sessizce getirirler. Ardından bol bol telbiye getirip zikir ve istiğfarda bulunursun.

2. Mekke’ye varınca, Kâbe’nin etrafında yedi defa dön. Tavafa tekbir getirerek Hacer-i Esved’den başla ve Hacer-i Esved’de bitir.Tavaf esnâsında meşrû olan zikir ve duâlardan dilediğini  okuyabilirsin. Yine tavafın her şavtında Rüknü Yemânî ile Hacer-i Esved arasında şöyle duâ etmen sünnettir:
“Rabbenâ Âtinâ fid-dünya haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr.”

“Rabbimiz! Bize, dünyada (âfiyet, helâl rızık, faydalı ilim ve sâlih amel gibi) güzellik ver. Âhirette de güzellik (cenneti) ver ve bizi cehennem azabından koru.”

Sonra mümkünse, Makam-ı İbrahim’in arkasında iki rekât tavaf namazını kılarsın.Namazı kıldığın yer, Makam-ı İbrahim’e uzak olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Tavaf namazını Makam-ı İbrahim’in arkasında kılamazsan da Mescid-i Haram’ın herhangi bir yerinde kılabilirsin. Ayrıca tavaf esnâsında erkeğin ızdıbâ yapması sünnettir. Yine, erkeğin tavafın ilk üç şavtında remel yapması sünnettir.

3. Safâ tepesine çıkıp şu âyeti oku:
“Şüphesiz ki Safâ ve Merve, Allah’ın görünen nişânelerindendir. Her kim, Kâbe’yi hac veya umre kastıyla ziyâret ederse, ikisi arasında sa’y etmesinde bir günah yoktur. Her kim, samimî olarak Allah için gönüllü bir şey yaparsa, hiç şüphesiz ki Allah, (aza çoklukla karşılık vererek) onu kabul eder, (kullarının amellerini zerre miktarı da olsa) bilir ( ve onu zâyi etmez).”

Ardından Kâbe’ye dönerek, duâ için kaldırdığın gibi ellerini kaldır. Allah Teâlâ’ya üç defa hamdederek tekbir getir ve duâ et. Duâları üçer defa tekrarlaman sünnettir. Ardından üç defa şöyle de:
(( لاَ إِلَه َ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَشَريِكَ لَهُ،لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ ))

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh.Lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.”

(( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ،وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأََحْزاَبَ وَحْدَهُ ))

“Lâ ilâhe illalahu vahdeh.Enceze va’deh.Ve nasara abdeh.Ve hezemel-ahzâbe vahdeh.”

Bu duâların birkaç tanesiyle yetinirsen de bir sakıncası yoktur. ­* Daha sonra Safâ’dan inerek yedi umre sa’yına başlarsın.İki yeşil direk arasında hızlanırsın. İki yeşil direğin öncesi ve sonrasında normal bir şekilde yürürsün. Ardından Merve tepesine çıkarak Allah Teâlâ’ya hamd et. Safâ’da yaptıklarını burada da yaparsın. Tavaf ve sa’y için gerekli özel bir duâ yoktur. Aksine tavaf ve sa’y eden kimse, kolayına gelen duâyı okuyabilir, zikir edebilir ya da Kur’an okuyabilir. Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’den sâbit olan duâ ve zikirleri  yapmaya gayret etmesi gerekir.

4. Sa’yını tamamlayınca, saçını kökünden kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle tıraş olursun. Böylelikle umren tamamlanmış olur ki bundan sonra ihram sebebiyle haram olan her şey artık sana helâl olur. Temettu haccı yapıyorsan senin için bayramın 1. günü saçını kökünden kazıtman için, umreni bitirdikten sonra fazîletli olan, saçını kısaltmandır. Temettu veya kıran haccı yapıyorsan bayramın 1. günü bir koyun veya keçi ya da deve veya sığırın yedide birine ortak olmak sûretiyle kurban kesmen gerekir. Kurban kesemiyorsan 3 günü hacda, 7 günü de ehline döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutman gerekir. Hacda tutacağın 3 günlük orucu Arefe gününden önce tutman daha fazîletlidir. Bu 3 günlük orucu, bayramın 2. , 3. ve 4. günlerinde tutmanda bir sakınca yoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir