Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

Bir başkan, 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan adli, idari ve askeri yargı kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan yüksek mahkeme. Başkan ve üyeler; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Mahkemesi yargıçları arasından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi; görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığı olmak üzere iki tür davaya bakar. Görev uyuşmazlığı, iki yargı organının […]
Bir başkan, 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan adli, idari ve askeri yargı kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan yüksek mahkeme. Başkan ve üyeler; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Mahkemesi yargıçları arasından seçilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi; görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığı olmak üzere iki tür davaya bakar. Görev uyuşmazlığı, iki yargı organının bir dava konusunda kendilerini görevli ya da görevsiz olarak ilân etmesiyle oluşur. Hüküm uyuşmazlığı, iki ayrı yargı organının aynı konudaki davada birbirinin zıddı hüküm vermesiyle oluşur. Bu konularda Uyuşmazlık Mahkemesi dosyaları inceler ve sorunu çözecek bir karar alır. Uyuşmazlık Mahkemesinin kararı kesindir ve karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022