Gorgoda Nedir? Kimdir?

Animasyonun önemi

Animasyonun önemi görsel ve işitsel (yaparak –yaşayarak) eğitim, okul öncesi modern eğitimin en önemli yöntemlerinden biridir. Bu süreçte kazanılan beceriler ve bu becerilerle elde edilen deneyimler, çocukta var olan kapasitenin […]

Animasyonun önemi
Animasyonun önemi

Animasyonun önemi görsel ve işitsel (yaparak –yaşayarak) eğitim, okul öncesi modern eğitimin en önemli yöntemlerinden biridir. Bu süreçte kazanılan beceriler ve bu becerilerle elde edilen deneyimler, çocukta var olan kapasitenin en üst düzeye çıkarılmasında önemli rol oynar. Kendisi olsa ne yapacağı konusunda mantık yürütür. Çocuklar animasyon gösterisi izlerken kendilerini izledikleri olayın bir parçası olarak görürler. Anlatılan olaydaki kişi veya kahramanı kendisi olarak düşünür. Animasyon yolu ile güven, uyum, birlikte hareket etme becerileri, çevreye güven duyma paylaşarak bir işi yapma ve başladığı bir işi bitirme becerileri kazandırılabilir. Tüm çocuklar animasyon yolu ile hayallerini gerçekleştirebilme fırsatı bulabilirler. Animasyon etkinlikleri, çocukların yaparak-yaşayarak ve eğlenerek deneyim kazanması için en etkili eğitsel yöntemlerden birisidir. Yüz boyama, resim, kum ve hamur oyunları, müzik ve yaratıcı dans, dramatizasyon ve drama, doğaçlama, kukla gösterileri, çizgi film, pandomim gibi animasyon etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocuklar için
Uygun olan etkinliklerdir. Okul öncesi eğitimde animasyonun tercih edilmesi, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlarken yaratıcılıklarının desteklenmesine olanak sunar ve çocukların etkinliklerine aktif olarak katılmalarına da fırsat verir. Çocuklar sahip oldukları sonsuz hayal güçlerinin yardımı ile ellerindeki basit bir kutuyu donanımlı bir arabaya, üzerine sarındığı bir bez parçasını dünyanın en güzel giysisine dönüştürebilecek yaratıcılığa sahiptir. Bu yaratıcı güçleri, onların etkinliklere aktif katılımlarını sağlayabilir. Aktif katılım, aktif ve kalıcı öğrenmelerini gerçekleştirir. Etkinlikler,
Bu dönemdeki çocukların ilgi ve istekleri, dikkat süreleri ve gelişimsel özellikleri doğrultusunda hazırlanırsa, aktif katılımları kolaylaşabilir. Okul öncesi eğitimde, animasyon etkinliklerinin kullanılması, özellikle çekingen olan çocukları cesaretlendirir. Düzgün ve doğru konuşmayı, anlattıkları ile başkalarını etkilemeyi, konuşurken ses tonunu ve hareketlerini idare edebilmeyi, girişimde ulunmayı kendini ve başkalarını yönetme becerilerini kullanmayı öğrenirler. Çocuklar animasyon etkinliklerine katılarak arkadaşları ile aralarında çıkabilecek sorunları kendi kendine çözebilme yetisi kazanır. Farklı tip ve karakterlerde çocuklarla tanışıp anlaşabilmeyi öğrenir. Bu deneyimler çocuklara hoşgörü, sabır, algılama, yerinde ve doğru cevap verme, kurallara uyma gibi gerekli alışkanlıkları kazandırır ve grup çalışmalarından zevk almaya hazırlar.

Yazı etiketi: , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021