Dalton Atom Modeli

  • Nedir?

Dalton Atom ModeliModern atom kuramının doğduğu atom modeli. Bu model kurucusu John Dalton’un adıyla anılır. Dalton’un atoma ilişkin yaklaşımı 1808’de yayımlandı. Dalton, bir elementin bütün atomlarının tümüyle aynı büyüklükte ve ağırlıkta olduğunun ve başka hiçbir elementin atomlarına da benzemediğinin kanıtlarını ortaya koydu. Dalton’a göre, aynı elementlerin atomları birbirlerinin aynı, farklı elementlerinkiler de farklıydı ve bileşikler iki ya da daha fazla elementin atomlarının bir araya gelmesiyle oluşuyordu.

Etiketler:

“Dalton Atom Modeli” hakkında 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir