"Enter"a basıp içeriğe geçin

Danıştay

DanıştayTürkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 1924’te kuruldu. Kuruluş amacı, yargı ve danışma makamı olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamaktır. Danıştay bağımsız bir yüksek mahkemedir. Hükümetle ilgili işleri başbakanlık aracılığıyla yürütür.

Danıştay’ın görevleri şunlardır:

Bakanlar kurulu kararlarına, başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri ve kurul başkanları, öteki kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşar, başkan ve genel müdürleriyle ilgili müşterek kararnamelere, bakanlıkların düzenleyici işlemleriyle kamu kuruluşları ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemelere karşı açılacak her tür iptal ya da idari davaları karara bağlamak, belediyelerle özel il idarelerinin seçimle gelen organlarının görevlerini kaybetmelerine ilişkin istemleri incelemek ve karara bağlamak.

Danıştay başkanı, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu tarafından dört yıllığına seçilir. Başkan olabilmek için sekiz yıl süreyle Danıştay üyeliği yapmış olmak gerekir. Daire başkanı olabilmek için altı yıl süreyle Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, dörtte biri cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Başsavcı, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu tarafından dört yıl süre için seçilir. Başsavcı seçilebilmek için sekiz yıl Danıştay üyeliği yapmak zorunludur.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + one =

Başvuru Kaynakları