Eğitimde Tam Kalite

Eğitimde Tam Kalite
Eğitimde Tam Kalite

Toplam Kalite Yönetiminde, herkesin etkin katılımı önemlidir. Katılım sadece kalitede sürekli gelişim için değil, motivasyonu artırıcı ve eğitsel katkısı bakımından da önemlidir. Kalite programlarının başarılı olabilmesi için, herkesin katılımının sağlanması esastır. En alt kademeden en tepedeki yöneticiye, hizmeti verenden, üretimi yapana kadar herkes hataları önlemeye çalışmalıdır.

Günümüzde çalışanlar, kendilerini ilgilendiren her türlü kararın görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katılıp, düşüncelerini ifade etmek ve bu konularda fikirlerinin alınmasını talep etmektedir. Yönetilenlerin bu tutum değişikliğinin başlıca sebebi; kültür düzeyi ve bilgi seviyesi yükselen bireylerin “başkaları tarafından yönetilen bir araç” durumunda olmak istememeleridir.

Tam katılım için sorumluluk paylaşımının sağlanması şarttır: Tam katılım, kesinlikle yetkili kılınma ile karıştırılmamalıdır. Tam katılım, bir talebi ve gönüllülüğü ifade eder. Tam katılım, sorumluluğu ve katkıyı kapsar. Yönetimden ve yönetilenlerden “ben bu kuruma nasıl katkıda bulunabilirim, bu organizasyonu nasıl geliştirebilirim?” sorusunu sorması beklenir.

Toplam Kalite yönetiminde tam katılımın hedefi, üstün düşünüp, astın bu düşüncelere katkıda bulunarak uygulaması değildir. Kurumdaki her birey için hem “düşünmenin” hem de “uygulamanın” birleştirilmesidir. Sosyal katılım, tam katılımı destekleyen bir motivasyon aracıdır. İş gören kuruma girdiğinde  ve ya işyerini değiştirdiğinde, önce sosyal gruplara katılma gereğini duyar, daha sonra pasif olarak katılır. Ancak belirli bir süre sonra grup çıkarlarını savunun, grup içinde ve grup için yaşayan aktif bir üye durumuna dönüşür.

Yöneticilerin birçoğu iş görenlerin ön planda ekonomik ihtiyaçlara yer verdiğini düşünerek, sosyal katılımını yararına pek inanmayabilir. Diğer taraftan iş görenlerin çeşitli gruplara katılma ihtiyacı sosyal olduğu kadar doğal bir olgudur. Bunun bilincine varan yönetici, sosyal ilişkilerin engellenmesi değil, geliştirilmesi yönünde uğraş verir. Çeşitli fırsatlardan ve araçlardan yararlanarak iş görenler arası ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. Katılımın, kurum üyelerinin gruplar halinde organize olduklarında daha etkili olduğu da bir gerçektir. Çünkü katılımcı yönetimin temellerinden biri de grup halinde çalışan kişilerin çıktıları, kişilerin ayrı ayrı gösterdikleri çabaların çıktılarından çok daha fazla olduğudur.

Takım veya grup halinde çalışırken; problemleri belirleme, analiz etme ve çözümleme, yeni fikirler ve uygulamalar üretme süreçleri daha kolay, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşıma, yönetimin desteği ve katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Yönetimin, grubun   başarılarını tehdit unsuru veya kendi başarılarını ve yükselmesini engelleyici olarak    görmemesi sağlanmalıdır. Bu durum yönetimin teşvikiyle sağlanabilir. Herhangi bir programın başarısı için çalışanın yönetime katılımı ve desteği en kritik unsurdur.

Örgüt içinde çalışanların katılımını sağlayabilmek için; örgüt içinde tüm personele sürekli eğitim verilmelidir, Ayrıca, yöneticilerin liderlik özelliklerine de sahip olması  ve sahip olunan bu özelliklerin geliştirilmesi, örgüt içinde küçük ekiplerin oluşturularak bu ekiplerin etkin çalışmasına olanak tanınması, bunun sonucunda sorumluluk paylaşımının sağlanması, personelin yaptıkları çalışmalarını yönetim tarafından desteklenmesi, personelin örgüt içinde teşvik ve ödüllendirilmelerinin sağlanması, örgüt vizyonunun herkes tarafından paylaşılan ortak bir vizyon olmasının sağlanması, iç müşterinin önemini kavrayarak örgüt içindeki birimler ve bireyler arası iletişimin sağlanması ve geliştirilmesi, örgüt içinde işbirliği anlayışının oluşturulması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir