Gorgoda Nedir? Kimdir?

Eğitimde toplam kalite yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Ortak Hata ve Sorunlar

1- Güçlü bir liderliğin yokluğu ve tepe yönetiminin bağlılığı: Tepe yönetimi Toplam Kalite Yönetimine inanmıyor ve bağlılık göstermiyorsa kurumda uygulamayı kolaylaştıran vizyoncu liderlik yoktur. Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği mentorluğu ve model olmayı ancak vizyoncu bir lider başarabilir. İşte ancak güçlü bir liderlik kurumu eğitimde kaliteyi sağlayan ve sürekli onu sağlamaya doğru çalışan bir kültür içine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eğitimde Sürekli Gelişme

Japonların KAIZEN olarak adlandırdıkları sürekli gelişme ile kuruluşlarda yer alanların seyirci değil oyuncu, sıradan değil farklı, kabullenmeyi değil değiştirmeyi isteyen bireyler olması teşvik edilmelidir. Sürekli iyileştirmenin önemli süreçlerinden biri de P-U-K-O (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) çevrimi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle P-U-K-O çevrimi bir yönetici ile astının organizasyonun üst yönetiminin tespit ettiği hedef ve önceliklerin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Eğitimde İnsan Anlayışı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynaklarının yönetimi organizasyonunu amaçlarına (karlılık, verimlilik, kalite vs.) ulaşabilmesi için tüm çalışanların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. İnsan kaynaklarının ,yönetimi organizasyonda “insan” kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını amaçlar. Daha başka bir ifadeyle insan kaynaklarının yönetimi; insan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, eğitimi, motivasyonu, performans değerlendirilmesinin yapılması, yönetime katılması vs. konuları içeren bir    alandır. Toplam […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eğitimde Örgüt Kültürü

Çağdaş bir yönetim tarzı olan Toplam Kalite yönetimi demokratik yönetim tarzı gerektirir. Demokratik yöneticilerde astlarını dinleyen, onların fikir ve isteklerine değer veren, onlara hedef gösterip hedefe nasıl ulaşacağını kendilerine bırakan liderlerdir. Ayrıca hızla değişen ve gelişen çevre şartları da bir kişinin yetenekleri ve kapasitesiyle sınırlı kalamayacak kadar karmaşık, geniş ve hızlıdır. Bu yüzden iyi bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eğitimde Tam Kalite

Toplam Kalite Yönetiminde, herkesin etkin katılımı önemlidir. Katılım sadece kalitede sürekli gelişim için değil, motivasyonu artırıcı ve eğitsel katkısı bakımından da önemlidir. Kalite programlarının başarılı olabilmesi için, herkesin katılımının sağlanması esastır. En alt kademeden en tepedeki yöneticiye, hizmeti verenden, üretimi yapana kadar herkes hataları önlemeye çalışmalıdır. Günümüzde çalışanlar, kendilerini ilgilendiren her türlü kararın görüşülmesine ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Eğitimde Müşteri Memnuniyeti

Eğitimde ürün kavramının belirlenmesinde tartışma ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlunun belirlenmiş bir standardı olmadığı için öğrencilerin yetiştirilmesinde de özel bir garanti standardı yoktur. İnsanlar tecrübelere, heyecanları ve düşünceleri oranlarında eğitimle şekillenirler. Kalite kararı bir fabrikanın çıktısının gözlemlenmesinden çok farklıdır. Her bir öğrencinin yapısı birbirinden farklıdır. Düşünce yapısı ile yetenekleri ile tecrübeleri ile ortaya çıkan bu farklılık aynı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Eğitimde Etiğin Önemi

Eğitimde etik, eğitimin hedefleri, değerleri ve süreçleri açısından öncelikle ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni eğitimin kendisinin, bireylerde davranış değişikliği yaratmak gibi iddialı bir girişim olarak ortaya çıkmasıdır. Eğitim insanı doğumdan ölüme etkileyen ve bir şekle sokmaya çalışan bir süreçtir. Etik ise insanın ne yapmalıyım? Nasıl yaşamalıyım? sorularına vermeye […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişme ve bilgi ağı içinde bulunma gerekliliği daha da daralan dünya pazarında üründe, hizmette ve insan gücünde rekabeti artırmış ve bu rekabet kalite devrimini doğurmuştur. Öncelikle üretim daha sonra da hizmet sektöründe yaşanan kalite devrimi örgütlerin yönetim yapılarını değiştirme zorunluluğu getirmiştir. Rekabet yalnız mal üreten fabrikalar, firmalar arasında değil, hizmet üreten banka, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022