Gorgoda Nedir? Kimdir?

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişme ve bilgi ağı içinde bulunma gerekliliği daha da daralan dünya pazarında üründe, hizmette ve insan gücünde rekabeti artırmış ve bu rekabet kalite devrimini doğurmuştur. Öncelikle üretim daha sonra da hizmet sektöründe yaşanan kalite devrimi örgütlerin yönetim yapılarını değiştirme zorunluluğu getirmiştir. Rekabet yalnız mal üreten fabrikalar, firmalar arasında değil, hizmet üreten banka, […]

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişme ve bilgi ağı içinde bulunma gerekliliği daha da daralan dünya pazarında üründe, hizmette ve insan gücünde rekabeti artırmış ve bu rekabet kalite devrimini doğurmuştur. Öncelikle üretim daha sonra da hizmet sektöründe yaşanan kalite devrimi örgütlerin yönetim yapılarını değiştirme zorunluluğu getirmiştir. Rekabet yalnız mal üreten fabrikalar, firmalar arasında değil, hizmet üreten banka, okul, hastane, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, belediye başkanlığı vb. her kurum için geçerlidir. Toplam Kalite Yönetimi aslında bir yönetim tekniğinden çok bir yönetim felsefesi ve hatta bunun ötesinde bir yaşam tarzıdır. Bu noktada Toplam Kalite Yönetimi diğer yönetim anlayışlarından ayrılır (Peker, I996, s:43).

Toplam Kalite Yönetimi performansın yükseltilmesi, bireysel ve kurumsal vizyonların oluşturulması, oto kontrolün sağlanması, insanların bütün yeteneklerini sergileyebilecekleri takım çalışmalarıyla sinerji oluşturulması, ödül sistemine işlerlik kazandırılması  ve bütün elemanlara karara katılma imkanlarının sağlanması vs. gibi uygulamalarla örgütlerin başarı grafiklerinde önemli değişiklikleri gündeme getirmektedir. Toplam Kalite Yönetiminin önemini artıran özellikler şunlardır:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022