Gorgoda Nedir? Kimdir?

Klavyedeki Tuşların Anlamları

Daktilo Tuşları : Klavyenin ortasında harfleri, sayıları ve noktalama işaretlerini yazmaya yarayan tuşlardır. Boşluk Çubuğu (Space Bar) : Sözcükler arasında bir karakter boşluk bırakmak için kullanılır. Harf Kilitle (CapsLock) : Klavyenin sağ üst köşesinde “Caps lock” ışığı yanıyorsa (ortadaki ışık) büyük harf, aksi durumda küçük harf yazılmasını sağlar. “Caps Lock” tuşuna basıldıkça ışığın durumu değişir […]

Daktilo Tuşları : Klavyenin ortasında harfleri, sayıları ve noktalama işaretlerini yazmaya yarayan tuşlardır.

Boşluk Çubuğu (Space Bar) : Sözcükler arasında bir karakter boşluk bırakmak için kullanılır.

Harf Kilitle (CapsLock) : Klavyenin sağ üst köşesinde “Caps lock” ışığı yanıyorsa (ortadaki ışık) büyük harf, aksi durumda küçük harf yazılmasını sağlar. “Caps Lock” tuşuna basıldıkça ışığın durumu değişir ve büyük harf-küçük harf arasında geçiş sağlanır.

Klavyedeki Tuşların Anlamları
Klavyedeki Tuşların Anlamları

Enter : Bir işlemin bitirildiğini bilgisayara bildirmek için kullanılır.

Geri Boşluk (Backspace) : Üzerinde sola doğru bir ok işareti vardır. İmlecin bir karakter gerisindeki harfi silmeyi sağlar.

Gezinti Tuşları : Bir pencere yada belgede gezinmemizi sağlarlar.

Ok Tuşları : Sağ,Sol, Yukarı ve Aşağı ok şeklindeki tuşlardır. Bir belge içinde sağa, sola, yukarı ve aşağı yönde hareketi sağlar.Her basışta bir karakterlik hareket sağlanır.

Home : Satırın başına gidilmesini sağlar. Bazı uygulama yazılımlarında, “CTRL” tuşu ile beraber kullanılınca ilk sayfanın başına gidilmesini sağlar.

End : Satırın sonuna gidilmesini sağlar. Bazı uygulamalarda, “CTRL” tuşu ile beraber kullanıldığında son sayfanın sonuna gidilmesini sağlar.

PageUp : Bir sayfa yukarı gidilmesini sağlar.

PageDown : Bir sayfa aşağı gidilmesini sağlar.

Araya Sıkıştır Tuşu (Insert) : Var olan karakterler arasına yeni karakterler yerleştirmek için kullanılır. Varsayım olarak başlangıçta aktiftir. Belgede sonraki karakterler silinmeden araya veri girilebilir. Bu konumdayken “Insert” tuşuna basılırsa, bundan sonra yeni karakterler eklenirken imlecin sağındaki karakterler silinerek yeni karakterler eklenir.

Silme Tuşu (Delete) : İmlecin sağındaki karakterin silinmesini sağlar.

Sayısal Tuş Takımı : Daktilo kısmındaki sayıları kullanmak istemezsek bu tuş takımından faydalanabiliriz. Sayıların ve aritmetik işlem operatörlerinin (/, *, -, +) birbirine  yakın olması nedeniyle kullanımı daha rahattır. Klavyenin sağ köşesindeki ışıklardan “Num Lock” Işığı ( En sağdaki Işık) yanık ise Num Pad’deki rakamlar aktif olur, aksi durumda ise bu tuşlar gezinti tuşlarının işlevine sahip olurlar.

NumLock : Sayısal tuş takımın aktifleştirilip, pasifleştirilmesi için kullanılır. Klavyenin sağ üst köşesindeki “Num Lock” ışığı yanıyorsa sayısal tuş takımı aktiftir, aksi durumda bu tuş takımı gezinti tuşları gibi işlev görür.

Esc (Kaçış) : Yapılmakta olan işlemin iptal edilmesi için kullanılır.

Sekme Tuşu (Tab ) : İmlecin belirtilen miktarda sağa götürülmesini sağlar. Word gibi uygulamalarda paragraf başı yaparken kullanılabilir.

İşlev Tuşları (F1 .. F12) : Bu tuşlar uygulamaların özel işlevlerinin çalıştırılması için kullanılır. Genel olarak, “F1” yardım isteme, “F2” Dosya Kaydetme, “F3” ise açma için kullanılır. Ancak bu tuşların kullanımı standart olmayıp uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir. Bazı uygulamalar bu tuşların “Ctrl”, “Alt”, “Shift” tuşları ile birlikte kullanımına da olanak verir.

Üst Karakter Tuşu (Shift) : Tek başına kullanıldığında işlevsiz bir tuştur. Tuş konbinasyonları için kullanılır.Bu tuşun iki işlevi vardır. İlk işlevi, “Caps Lock” ışığı sönük iken, bu tuş ile birlikte bir harfe basılınca sadece basılan bu harf büyük harfle yazılır. “Shift” bırakılıp tekrar harf yazıldığında küçük harfle yazılacaktır. “Caps lock” ışığı yanıyorsa, “Shift” ile beraber basılan tuş küçük harfle yazılır. İkinci işlevi ise, uygulamaların özel işlevlerine ulaşmak için tuş kombinasyonlarında kullanılmasıdır. Bu tuş, işlev tuşları ile kombine edilerek uygulamanın özel bir işlevi çalıştırılabilir. Örneğin “Shift” ve “F1” tuşlarına basılınca uygulamanın bir işlevi çalıştırılabilir. Bazı uygulamalar sonradan kullanıcıların böyle kısa yollar yapmasına da izin vermektedirler.

Ctrl : Bu tuşta tek başına işlevi olmayan bir tuştur. Bu tuş ile alfabenin tüm harfleri, işlev tuşları, gezinti tuşları kombine edilerek kullanılabilir. Örneğin Word’de “Ctrl” tuşu ile “S” tuşuna beraber basıldığında belge diske kaydedilir. “Ctrl” tuşu, “Shift” ve “Alt” Tuşları ile beraber kullanılarak, harflerle, işlev tuşlarıyla, gezinti tuşlarıyla kombine edilebilirler. Böylece uygulamanın daha fazla işlevi için kısa yol elde edilebilir.

Alt : Bu tuşta tek başına işlevi olmayan bir tuştur. Bu tuş ile alfabenin tüm harfleri, işlev tuşları, gezinti tuşları kombine edilerek kullanılabilir. Örneğin Word’de “Alt” tuşu ile beraber “Ctrl” ve “K” tuşuna beraber basıldığında HTML belgeler için bir köprü oluşturulur. “Alt” tuşu, “Shift” ve “Ctrl” Tuşları ile beraber kullanılarak, harflerle, işlev tuşlarıyla, gezinti tuşlarıyla kombine edilebilirler. Böylece uygulamanın daha fazla işlevi için kısa yol elde edilebilir.

Print Screen : Ekrandaki görüntünün panoya kaydedilmesini sağlar. Panoya kaydedilen bu görüntü daha sonra Word, Excel, Power Point vb uygulamaların dökümanlarına yapıştırılabilirler.

Pause : Bilgisayarın yapmakta olduğu işlemi duraklatır. Yapılan işleme geri dönmek için bir tuşa basmak yeterlidir. Ancak bu tuşun uygulama tarafından destekleniyor olması gerekir. Genellikler oyunların, kopyalama, dosya indirme gibi işlemlerin geçici olarak durdurulup, yeniden başlatılması için kullanılır.

Sistem Tuşları : Bazı klavyelerde “Power”, “Sleep” ve “WakeUp” tuşları bulunur. “Power” tuşu, bilgisayarın kapanmasını ve açılmasını sağlar. “Sleep” tuşu bilgisayarın mevcut durumunu kaydedip kapanmasını sağlar. Bu duruma uyku durumu denir. “WakeUp” tuşu ise, “Sleep” ile uyutulan bilgisayarın, uyutulduğu andaki konumunda açılmasını sağlar. “Sleep” ile kapatılan bilgisayar, “Power” ile kapatılan bilgisayardan daha hızlı açılır. Ancak bu tuşların işlev sahibi olabilmesi için bilgisayarın BIOS’unda ayarlanmış olması gerekir (BIOS, bilgisayarın ve çevre birimlerinin konfigürasyon bilgilerinin ve ayarlarının yer aldığı kalıcı bir hafıza birimidir. Kullanıcı tarafından bu ayarlar değiştirilebilir, ancak ne yapıldığı bilinmiyorsa tehlikeli olabilir.).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022