Tedarik Yöntemleri

Satın Alma Sıklığı Açısından Tedarik Yöntemleri, İşletmeler ürünlerini temin etmek için genel olarak üç farklı tedarik yöntemi kullanmaktadır:

Tedarik Yöntemi
  • İhtiyaç Duyulduğunda Tedarik : İşletme, sadece ihtiyaç duyduğu zaman tedarikte bulunur. Böylelikle her türlü stok masrafından kaçınılmış olur. Ancak satın alma işleminde karşılaşılabilecek sorunlar üretimin aksamasına neden olabilir.
  • İşletmenin devamlı olarak belirli miktarda stok bulundurması : İşletme, stoklarında belirli alt sınırlar belirler ve bu miktarın altına düşüldüğünde yeni tedarik işlemleri başlatılır.
  • Düzenli olarak tedarikte bulunmak : İşletme, satıcı (tedarik kaynağı) ile bir sözleşme  imzalayarak belirli aralıklarla düzenli olarak ürünlerin temin edilmesini garanti altına alır. Böylelikle  üretim planlı bir şekilde yürütülür ve aksamalar büyük oranda önlenmiş olur.

Tedarik İşleminde Kullanılacak Tedarik Kaynağı Sayısı Açısından Te­darik Yöntemleri

 İşletmeler satın alma durumunun önemine, katlanılacak riskin büyüklü­ğüne, satın alınacak  ürünün üretimine katkı oranına ve satın alma türüne bağlı olarak farklı sayıdaki tedarik kaynakları  ile iş yaparlar. Tedarik işle­minde kullanılacak tedarik kaynağı sayısı açısından üç farklı tedarik  yöntemi bulunmakladır: tek kaynak kullanımı, çok kaynak kullanımı ve paralel kay­nak kullanımı :

Tek Kaynak Kullanımı : Bu yöntemde işletme belirli ürünlerin tedariği için sadece tek bir  satıcı ile sözleşme yapmaktadır. Böyle­likle üretici işletme her bir parça ve/veya ürün için tek bir  kaynağa bağımlı kalarak o kaynak ile uzun dönemli, oldukça yakın ve iç içegeçmiş bir ilişkiye girmektedir. Uzun dönemli bir ilişki ise hem alıcı  hem de satıcı için oldukça avantajlı bir durumdur. Miktar fazlalığından  doğan indirim ve düşük nakliye oranları nedeni ile satın almayı tek bir  tedarikçi ile yapmaya konsantre  olmak daha ekonomik olabi­lir  fakat tek kaynak kullanımında  önemli bir problem ortaya çıkmaktadır; kaynak, üreticinin kendisine bağımlı olduğunu anladığı  zaman, ilişkiyi ve durumu kolayca istismar  edebilmektedir.

Çok Kaynak Kullanımı : Çok kaynak kullanımında belirli bir ürünü temin etmek isteyen işletme aynı ürünü aynı anda birkaç farklı satıcıdan satın almaktadır. Bu yöntemde bir  işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu tüm tedarik kaynaklarını kalite açısından kontrol etmesi  mümkün değildir çünkü böyle bir işlem çok masraflı olmaktadır.Kaliteyi kontrol etmek  için ürün tasarımından süreç tasarımına ilk üretimden tam üretime kadarki tüm aşamaları takip etmek  , dolayısıyla tedarik kaynağı ile birlikte sıkı sıkıya çalışmak gerekmektedir.  Bir çok durumda birden fazla tedarikçi kullanan alıcıların, ça­lışmaların bozulmasına neden  olabilecek yangın, sel veya grev olay­larında kesintisiz stokun garantisini daha İyi verirler.  Çok kaynak kullanma aynı zamanda satıcılar arasında fiyat, kalite, dağıtım ve hizmet rekabetini  teşvik eder. Bu nedenle birçok alıcı malların satın alınmasında çoklu kaynak kullanır. Çok kaynak kullanımı kararı kaç tane tedarikçi kullanılacak ve işi pay etmede esas ne olacak  sorularını getirmektedir. Bu sorulara ortak bîr cevap verilemez ama kararlar gereken  miktarlardan, teda­rikçilerin büyüklüğünden ve geçmişteki performanslarından etkile­nir. Birçok alıcı siparişleri İki ya da üç tedarikçi arasında dağıtır.

Paralel Kaynak Kullanımı : Yapılan araştırmalarda, Japonya’daki otomobil üreticileri ve onlara parça sağlayan tedarik kaynaklan in­celenmiş ve Japon üreticilerinin, tek kaynak kullanımı ile çok kay­nak kullanımı yöntemlerinin bir karışımını kullandıkları tespit edilmiştir. Bu tedarik yöntemi paralel kaynak kullanımı olarak tanımlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir