Gorgoda Nedir? Kimdir?

Değerlerin Sınıflandırılması

Değerlerin sınıflandırılması sürecinde çok çeşitli yaklaşımlardan söz edilebilir. İnsanların hayatlarında yer alan ve önemsedikleri en belirgin değerler şöyle sıralanmıştır. İnsanları sevme Uyumlu olma Hırsları kontrol altına alma Başkalarının mutluluğunu isteme […]

Değerlerin sınıflandırılması sürecinde çok çeşitli yaklaşımlardan söz edilebilir. İnsanların hayatlarında yer alan ve önemsedikleri en belirgin değerler şöyle sıralanmıştır.

Değerlerin Sınıflandırılması
Değerlerin Sınıflandırılması

Bir diğer değer sınıflandırması olarak değerleri 10 temel değer tipinde gruplandırmak mümkündür. Bunlar:
a. Güç; insanlar tarafından benimsenme, sosyal güç ve otorite sahibi olma.
b. Başarı; başarılı ve bilgili olma, yetkin hâle gelme, sözü geçen birisi olma
c. Hazcılık; hayattan tat alma.
d. Uyarılım; cesur olmak, risk almak, değişken bir hayat yaşamak, yenilik ve heyecan arama.
e. Öz yönelim; düşünce ve eylemlerinde bağımsız olma, yaratıcı ve özgür olma, kendi amaçlarını seçebilme.
f. Evrenselcilik; anlayışlı ve hoşgörülü olma, tüm insanların ve doğanın iyiliğini isteme, erdemli olma, toplumsal adalet ve eşitlik isteme.
g. İyilikseverlik; yardımsever olma, bağışlayıcı olma, gerçek arkadaşlıklar kurabilme, yakın olduğu kişilerin iyiliğini gözetme.
h. Geleneksellik; kültür ve geleneklere saygı ve bağlılık duyma, mahremiyete önem verme, dinsel öğelere önem verme.
i. Uyma; başkalarına zarar verebilecek dürtü ve eylemleri sınırlama, itaatkâr olma, anne – baba ve yaşlılara değer verme, kendini kontrol edebilme.
j. Güvenlik; toplumsal düzenin devamlılığını isteme, kişisel ve ulusal güvenliği önemseme, kendisinin ve başkalarının huzurunu bozacak eylemlere karşı dikkatli olma, sağlıklı olma ve sağlığına dikkat etme.

Yazı etiketi: , , , , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021