Gorgoda Nedir? Kimdir?

Küçük Menderes Irmağı

Ege bölgesinde bulunan ve uzunluğu 175 km olan ırmak. Kaynağı, Bozdağların doğu kesiminde bulunan Karakoyun yaylasından doğan Kadın Deresi’dir. Kadın Deresi, doğduktan sonra Kiraz Ovası’na geçer. Burada birçok küçük akarsuyla […]

Ege bölgesinde bulunan ve uzunluğu 175 km olan ırmak. Kaynağı, Bozdağların doğu kesiminde bulunan Karakoyun yaylasından doğan Kadın Deresi’dir. Kadın Deresi, doğduktan sonra Kiraz Ovası’na geçer. Burada birçok küçük akarsuyla birleşir ve Küçük Menderes adını alır. Küçük Menderes ilk önce kuzey-güney doğrultusunda akar. Aydın Dağları’nın kuzey eteklerinde olan Beydağ, ilçe merkezinde dik açılı bir dirsek çizerek güneydoğu-kuzeybatı doğrultusuna döner. Bu yörede bulunan birçok akarsuyu da alarak doğu-batı doğrultusunda akmaya devam eder. Bu doğrultuda Torbalı-Ödemiş demir yolu hattı vardır. Burada geniş yaylı menderesler çizer. Bu kesimde Falaka ve Ergenli dereleri katılır. Ergenli Deresi’ni aldıktan hemen sonra iki kola ayrılır. Kuzey kolu, kuzeyden batıya yönelir. Ulaldı Çayı’nı aldıktan sonra güneye yönelir. Güney koluysa, güneybatıya doğru akar. Tepelik bir alanı parçaladıktan sonra kuzey koluyla birleşir. Buradan Alaman boğazına girer. Bu boğazdan sonra gene iki kola ayrılır. Kuzey kolu yapay bir kanalla Ege Denizi’ne dökülür. Döküldüğü yerde bir delta oluşturur. Bu delta eski çağlarda Efes (Ephesos) liman kenti olarak biliniyordu. Günümüzde önemli bir turistik bölgedir. Küçük Menderes taşkınlara neden olmaması için çeşitli yapay kanallara alınmıştır.

Irmak, uzun bir çöküntü alanı içinde akar, Selçuk yakınlarında bataklık ve küçük göllerin bulunduğu bir ovada, kumsal bir kıyada sona erer. Kabarma ve çekilmeleri arasında önemli farklar olan bir akarsudur. Birden kabarır, hele kışın pek coşar, fakat kısa süre içinde çekilir. Kabarık zamanlarında yatağından bir saniyede 150 m3 su geçtiği halde, çekildiği zaman bazen kuruyacak hale bile gelir.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021