Kündekari

Kündekari

Kündekari

Künde; kurnazlık, yakalamak anlamına gelmektedir. Kari; İşlenmiş yapılmış manasına gelir. Buradan yola çıktığımızdan çok zarif işlenmiş küçük ağaç parçalarının birbirine geçme tekniği ile birbirini kavrayan parçalardan oluşan bezemelere denir.

Mobilya yapımında en zor teknik olan kündekari çeşitli Geometrik parçaların bir araya gelmesi ile kompleks olmasına karşın bir düzen dahilinde kompozisyon oluşturulması sonucunda geniş yüzeylerde uygulanmıştır. Tezyinat tablasını oluşturabilmek için Geometrik blokları çevreleyen kafes sistemi ve bunları kilitleyen dış çerçeve (kilitleme sistemi-çıtası) sisteminden oluşur.

İslam sanatında ahşap’a uygulanan benzeme tekniklerinden biridir. Bu teknikle geometrik bezemeyi oluşturan çokgen, yıldızlar ve aralarında kalan kinişler birbirine lamba-zıvana geçmeyle birleştirilir. Birleştirmede tutkal, çivi v.b. gibi yabancı parçalar kullanılmaz. Kündekaride işlenen ağaç türleri elma, armut, ceviz, şimşir gibi dayanıklı ağaçlardan seçilir. Sıcak ve nem etkisiyle parçada meydana gelebilecek çalışma, parça boyutuyla sınırlı kalır ve birleşme yerlerindeki kanallarda bırakılan hava paylarıyla etkisizleştirilir. Büyük ahşap parçalarda çalışma sonucu ortaya çıkacak çatlama ve şişmeler bu teknikle önlenmiş olur. Yapımı çok güç olan ve büyük özen gösteren bir tekniktir, önemli kapı ve dolap kanatları, pencere kapakları, kürsü ve minber tablaları kündekarinin uygulama alanlarını oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir