Satın Almada Başlıca Darboğazlar ve Problemler

Satın Almada Başlıca Darboğazlar ve Problemler
Satın Almada Başlıca Darboğazlar ve Problemler

Uygulamada organizasyonel satın alma süreçleri satın alma süreci modelinden(Şekil 3.1) sapmalar gösterir. Birçok firmada yıllarca yapılan gözlemlerde satın alma sürecinin aşağıdaki durumlar tarafından tıkandığı görülmüştür:

  • Tedarikçi ve marka spesifikasyonları: Bazı lider otomotiv, bilgisayar ve elektronik firmaları haricindeki birçok firmada satın alma personeli spesifikasyonlar aşamasına çok düşük bir oranda katılırlar.ürün spesifikasyonları genellikle müşteriler tarafından belirlenir ki bu da belirli bir tedarikçiye yönlenilmesine neden olur. Belirli marka ve tedarikçi spesifikasyonlarının kullanılması satın almanın ticari özgürlüğünü (müzakere gücünü) kısıtlar. Bu durum da seçilen tedarikçinin kapasite ve lojistik gereksinimlerinin karşılayamamasına neden olabilir.
  • Uygun olmayan tedarikçi seçimi: Tedarikçi seçimi özellikle yıllar boyu sürecek bakım ve hizmet gerektiren satın almalar söz konusu olduğunda satın alma sürecindeki en önemli kararlardan biridir. Tedarikçinin banka referanslarının kontrol edilmemesi, beklenmeyen bir iflasın ortaya çıkması, kalite gereksinimlerinin ve teslim zamanlarının karşılanamaması gibi kötü sonuçlarla firmayı karşı karşıya bırakabilecektir.
  • Satın alma anlaşmasını yapma uzmanlığındaki yetersizlik: Teslimattan sonra problemler ortaya çıkarsa anlaşmada yazan cezalar gündeme gelir. Tedarikçi tarafından karşılanması beklenen maliyetler satın alan firma tarafından ödenmek zorunda kalınabilir. Problemlerin giderilmesinin üstlenilmesindeki yanlış anlaşmalar açık ve kesin bir dille tanımlanmış bir satın alma anlaşması ile önlenir.
  • Fiyata gereğinden fazla önem vermek: Özellikle demirbaş eşya satın alınırken fiyattan daha çok ekonomik ömür süresince ortaya çıkacak maliyetler göz önüne alınmalıdır. Birçok tedarikçi daha düşük fiyat önerebilir fakat garanti ve satış sonrası hizmetler konusundaki eksiklikleri veya taktikleri firmaya uzun dönemde daha fazla maliyet getirebilecektir.
  • Satın alma organizasyonunu yönetmek: Satın alma veya sipariş verme ile ilgili kesin prosedürler bulunmadığı zaman organizasyondaki herkes rasgele sipariş verebilir. Bu durumun sonucunda teslimatların kontrol edilmesinde (siparişin kime ait olduğu) ve faturaların düzenlenmesinde(faturaların kime gönderileceği) ekstra işlemler yapılmasına neden olmaktadır.Yönetim prosedürlerinin uygun olmaması faturaların kontrol edilemeden ödenmesine neden olabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir