Gorgoda Nedir? Kimdir?

Uluslar Arası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından farklı ülkelerden seçilen yargıçlardan oluşturulur. Bu yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Görev bitiminde yeniden seçilebilirler. Uluslar Arası Adalet Divanı, […]
Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından farklı ülkelerden seçilen yargıçlardan oluşturulur. Bu yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Görev bitiminde yeniden seçilebilirler.

Uluslar Arası Adalet Divanı, özerk bir kuruluştur. Kendi başkanını, başkan yardımcısı ve öteki görevlilerini seçer. Başkan ve sicil görevlisi Lâhey’de oturmak zorundadır. Divan, çalışmalarını İngilizce ve Fransızca yürütür. Kararlar ve görüşler her iki dilde de kaleme alınır. Divan, gerektiğinde tanık dinleyebilir, soruşturma yapabilir. Görüşmeler gizli yürütülür. Çoğunluğun oyuyla alınan kararlar açık oturumda okunur. Divanın kararları kesindir ve itiraz yolu yoktur.

Adalet Divanının kuruluş amacı, devletler arası uyuşmazlıkları çözümlemektir. Bu nedenle Divana başvurma yetkisi yalnızca devletlere aittir.

Yazı etiketi: , ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2022