Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kavramlar

Zaman Nasıl Ölçülür?

Ne olduğunu bile tam olarak bilmeden insanlar zamanın akış hızını ölçmenin yollarını bulmuşlardır. Bunlar, atalarımızın başvurdukları basit doğal yöntemlerden, bugün bizim kullandığımız son derece duyarlı ölçme işlemlerine kadar değişir. Belirli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Zaman

Her gün ve her an yaşadığımız, ama üzerinde fazlaca düşünmediğimiz, hatta tam olarak ne olduğunu pek bilmediğimiz bir olgudur. Sir Isaac Newton zamanı, “ileriye doğru düzenli biçimde akan şey” olarak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yoğunluk

Çoğumuz, “bir kilogram demir mi, yoksa bir kilogram pamuk mu daha ağırdır?” sorusunu biliriz. Elbette doğru yanıt, her ikisi de birer kilogram olduğuna göre ağırlıklarının aynı olduğudur; ama gene de […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yüzey Gerilimi

Sıvılarda yüzey gerilimi denen olguya, parçacıklar arasında etkiyen kuvvetler yol açar. Sıvının biçimini ve davranışını korumasını sağlayan da bu olgudur. Suya bir çelik parçası atarsanız, çelik dibe çöker; ama bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Yoğunlaşma

Bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hale dönüşmesidir. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir. Bir gaz yoğunlaştığı zaman iki önemli değişiklik olur. Birincisi, bu yoğunlaşma […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Yoksulluk

İnsanların temel gereksinimlerini karşılayacak olanaklarının bulunmamasına denir. Yoksullar, başka bir deyişle yaşam için temel olan şeylerin çok azına sahip olabilen insanlar bütün toplumlarda eskiden beri var olmuştur. Yoksullar hemen hemen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yoga

Hindu dininde bütün tanrıların en üstünde olduğuna inamlan ilahi ruh ya da tanrı Brahman’a ulaşabilmek, onunla bütünleşebilmek amacıyla uygulanan yöntemlerden biridir. Yoga insanın benliğini ve bedenini eğitmesine dayanır. Yoga yöntemini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yün

Eskiçağlardan beri insanların soğuktan korunmak için yararlandıkları yün, günümüzde de giysi yapımında ve dokumacılıkta yaygın olarak kullanılır. İlk insanlar önceleri hayvanın postuna sarınarak soğuktan korunurken, daha sonra bu kıllardan iplik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Zeka

İnsan gelişmesinin en temel öğelerinden biridir. Çok değişik tanımları olmasına karşın, bireyin doğuştan sahip bulunduğu, gelişmeye açık zihinsel bir işlev olduğu konusunda psikologlar görüş birliği içindedir. Ayrıca zekânın kalıtımla kuşaktan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Vesvese

Zararlı olan şüphe, kuruntu. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Cinden olsun insanlardan olsun insanların göğüslerine (kalblerine) vesvese veren hannâsın (şeytânın) şerrinden (kötülüğünden) insanların Rabbine… sığınırım. (Nâs sûresi) Şeytan kalbe vesvese […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021