Tarih

Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Risalet Öncesi Siyasi Hayat

  • Nedir?

Ârâmîler ve İbrânîler gibi Sâmî ırkından gelen Araplar, baştan beri Arap Yarımadası’nı yurt edinmiştir. Yarımada’nın ilk sakinleri olan Amâlika, Âd ve Semud kavimleri zaman içinde yok olmuşlardır. Kahtân’ın soyundan gelenlerin Yemen’de kurduğu, tarihte bilinen en eski devlet olan Main Devleti… Daha fazlasını oku »Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Tarih çağları

Tarih Öncesi Çağlar ve Yerleşim Yerleri

  • Nedir?

Tarihçiler MÖ 3200’lü yıllarda Sümer şehir devletlerinde yazının bulunmasını tarihî çağların başlangıcı olarak kabul etmiştir. Bu nedenle yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar, yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih çağları adı verilmiştir. Yukarıdaki tarih şeridinde de görüldüğü gibi… Daha fazlasını oku »Tarih Öncesi Çağlar ve Yerleşim Yerleri

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

  • Nedir?

Her bilim dalı, çalışmaları sırasında başka bilim dallarının verilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyar. Örneğin tıp bilimi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok çeşitli bilim dallarından yararlanır. Nükleer tedavide fizikten; kandaki şeker, yağ, asit gibi maddelerin tahlil edilmesinde kimyadan; hücre veya dokuların… Daha fazlasını oku »Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih ve Tarihin Konusu

  • Nedir?

Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak, nesnel biçimde inceleyip açıklayan bir bilim dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere tarihin konusu insandır. Tarih insanın her türlü düşünüşünü, bu düşünüşlerin eseri olan faaliyetlerini… Daha fazlasını oku »Tarih ve Tarihin Konusu

Tarihin kaynakları

Tarih ile Diğer Bilimler Arasındaki Farklılıklar

  • Nedir?

Tarih geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını kendine özgü çalışma yöntemiyle açıklayıp yorumlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tarihçi bu görevi yerine getirirken fen bilimlerinde olduğu gibi deney metodundan yararlanamaz. Aynı şekilde psikoloji, iktisat (ekonomi) ve toplum bilimi (sosyoloji) gibi bazı beşerî… Daha fazlasını oku »Tarih ile Diğer Bilimler Arasındaki Farklılıklar

Sanat eserlerinin korunması

Sanat Eserlerinin Korunması

  • Nedir?

Tarihî eserler, insanlık tarihindeki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. İnsanlığın binlerce yıllık gelenek ve inançları sanat eserlerine yansımıştır. Geçmişi günümüze taşıyan bu belgeler daha çok mimari, heykel, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri… Daha fazlasını oku »Sanat Eserlerinin Korunması

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  • Nedir?

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Söz konusu bilim dalları şunlardır: Tarih: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler.… Daha fazlasını oku »Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi