İslamiyet Öncesi Kültürel Hayat

Cahiliye Dönemi’nde yazı gelişmediği gibi okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Büyük ölçüde söze dayanan Arap kültürü yeni nesillere şiir ve hitabet yoluyla sözlü olarak aktarılırdı. İnsanlar duygularını, düşüncelerini; kinlerini, nefretlerini; acılarını ve kederlerini şiirle ifade ettikleri gibi olayları, zafer ve yenilgilerini de şiirle anlatırlardı. Şiirler panayırlar ve kervanlar yoluyla bütün Arap Yarımadası’na yayılırdı.

İslamiyet Öncesi Kültürel Hayat
İslamiyet Öncesi Kültürel Hayat

Zülmecâz, Mecenne, Ukâz çarşılarında ve Dûmetü’l-Cendel’de kurulan panayırlarda sadece ticaret değil çeşitli eğlenceler düzenlenerek yoğun kültürel faaliyetler yapılırdı. Araplar bu şekilde panayırlara ilgiyi artırdıkları gibi kültürlerini de nesilden nesile aktarırlardı. Farklı beldelerden gelen insanlar kültürel hayatı besleyen bu panayırlarda buluşup kaynaşırdı. Buralarda şiir, güreş, atıcılık gibi alanlarda yarışmalar düzenlenirdi. Araplarda dil ve edebiyat o derece etkiliydi ki bir şairin söz ile kabilesini savunmasını bazen bir süvari, kılıcıyla o ölçüde başarmış olamazdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir