Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ticaret Hayatı

Kâbe, Hz. İbrahim’den beri kutsallığı bilinen bir ziyaret yeriydi. Ayrıca Mekke ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Üstelik kurulan panayırlar bölgedeki ticaret hayatını canlı tutuyordu. Mekke’nin konumu ve iklimi burada yaşayanlara geçimlerini kazanmaları için ticaretten başka bir yol bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, öteden beri ticaretlerini artırmanın yollarını aramış ve komşu ülkelerle bazı antlaşmalar yapmışlardı.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ticaret Hayatı
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ticaret Hayatı

Resulullah (s.a.v.), gençliğinde birçok Mekkeli gibi ticaret ile meşgul oldu. O bazen başkasına ait malları işletmiş bazen de ortaklık yapmıştı. Sevgili Peygamberimizin ortaklarından Kays b. Saib, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile yaptıkları işi anlatırken onun gibi dürüst birisini görmediğini söylemiştir. Allah Resulü’ne(s.a.v.) bir iş vermişse kendisini razı edecek bir şekilde hesap görmeden evine gitmediğini aktaran Kays, buna karşılık Sevgili Peygamberimizin kendisine bir iş havale ettiğinde işten ne kadar kâr elde ettiğini değil de hatır sormakla yetindiğini bildirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir