Terimler

OTEL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Otel Terimleri Sözlüğü

  • Nedir?

A La Carte : Konuğun restoran menüsünden dilediği yemekleri seçerek bunların fiyatlarını ödemesi sistemine dayanan bir uygulamaAccepted Waıt Lıst : Bekleme listesinden kabul edilen rezervasyonlarAccommodation : KonaklamaAccompagnateur : Refakat edenAccounting : Birden fazla oda ücretinin aynı kişi tarafından ödeneceğiActivity Report… Daha fazlasını oku »Otel Terimleri Sözlüğü

Sanat - Hatay’ın Anavatana Hasreti

Sanat ve Sanat Tarihi

  • Nedir?

Sanat, insanoğlunun tarih öncesi çağlardan bu yana kendisini ifade etmekte kullandığı, yaşlama ve hayata ait en yaratıcı ve en etkin yollardan biridir. Duygu ve düşüncelerin temellendirdiği bir içeriğe ve biçime sahip olan sanat, doğrudan yaşam ve hayatla ilgili olduğundan tüm… Daha fazlasını oku »Sanat ve Sanat Tarihi

Milli Kültür

Milli Kültür ve Atatürk’ün Milli Kültür Hakkındaki Görüşleri

Milli kültür nedir? Bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren, milletin tarihi boyunca oluşturulan maddi ve manevi değerlerin tümüne milli kültür denir. Milli kültür; Bir topluma bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren ve diğer milletlerle… Daha fazlasını oku »Milli Kültür ve Atatürk’ün Milli Kültür Hakkındaki Görüşleri

Yürüyen Merdiven

Metrolarda ve bazı büyük mağazalarda insanların katlar arasında inip çıkmalarını sağlamak için sıradan merdivenler ya da asansörler yerine yürüyen merdivenler kullanılır. Yürüyen merdiven, sonsuz bir zincire takılmış bir dizi basamaktan oluşur. Zincir, merdivenin üst ve alt kesimlerindeki dişli çarklar yardımıyla… Daha fazlasını oku »Yürüyen Merdiven

Yüzey Gerilimi

  • Nedir?

Sıvılarda yüzey gerilimi denen olguya, parçacıklar arasında etkiyen kuvvetler yol açar. Sıvının biçimini ve davranışını korumasını sağlayan da bu olgudur. Suya bir çelik parçası atarsanız, çelik dibe çöker; ama bir bardak temiz suyun üstüne bir iğne ya da jilet bırakırsanız,… Daha fazlasını oku »Yüzey Gerilimi

Yoğunlaşma

  • Nedir?

Bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hale dönüşmesidir. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir. Bir gaz yoğunlaştığı zaman iki önemli değişiklik olur. Birincisi, bu yoğunlaşma sonucunda ortaya çıkan sıvının hacmi gazın hacminden çok daha küçüktür.… Daha fazlasını oku »Yoğunlaşma

Erime Noktası

  • Nedir?

Bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklık derecesi. Standart atmosfer basıncında, saf kristal yapılı katıların her biri farklı sıcaklıklarda erir. Bu nedenle, erime noktası bir maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir ve onu tanımlamakta kullanılır. Böylesi katılara, yeterince ve sürekli… Daha fazlasını oku »Erime Noktası

Enerji

  • Nedir?

Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. Hareket gibi enerji de Fizik… Daha fazlasını oku »Enerji

Enerjetik Ve Biyoenerjetik

  • Nedir?

Enerji bilimi olan enerjetiğin temel dalı olan termodinamik ısı, sıcaklık, iş enerji dönüşümleri ve türleri arasındaki ilişkileri, bu arada meydana gelen yan olayları inceler. Fiziğin bir anadalı olan termodinamiğin fiziksel özellikler ile enerji arasındaki ilişkiler de konusudur. Kimyasal termodinamik ise… Daha fazlasını oku »Enerjetik Ve Biyoenerjetik