Gorgoda Nedir? Kimdir?

Terimler
Elektriklenme

Cisimler arasındaki durgun elektrik aktarımına verilen ad. Bazı cisimlerin birbirine sürtünerek elektrik yükü kazanması olayına sürtünme yoluyla elektriklenme denir. Elektrik yüklü bir cisim, elektriklenmemiş başka bir cisme dokundurulursa, elektrik yüklü olmayan cisim, elektrik yüklenir ve elektrik yüklü cisimlerin sahip olduğu özellikleri göstermeye başlar. Bu şekilde cisimlerin elektrik yüklenmesine, dokunma yoluyla elektriklenme denir. Elektrik yüklü bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Anatomi

Doğa bilimlerinin bir dalı olan anatomi canlıların temel yapısını ve organlarını inceler. Bu bilimin adı “kesmek” anlamındaki Yunanca bir sözcükten türetilmiştir. Gerçekten de bir canlının hangi parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların nasıl bir araya geldiğini görmenin tek yolu o canlıyı (insan, hayvan ya da bitki) keserek parçalarına ayırmaktır. Anatomi bilimi canlıların nasıl yaşadıklarıyla ilgilenmez; daha […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Folklor (Halk Bilimi)

Folklor sözü İngilizce “folk” ve “ lore” sözcüklerinden oluşmuştur. Folk “halk”, lore ise “bilim, bilgi” anlamına gelir. Bu nedenle Türkçe’de Folklor terimi “Halk Bilimi” sözüyle de karşılanmıştır. Folklor terimini ilk olarak 1846 yılında kullanan İngiliz William j. Thoms’dur. Folklor genelde Halk Dansları ile eş anlamlıymış gibi kullanılır. Ancak Ülkemizde yapılan halk danslarıyla ilgili çalışmalar sırasında, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Isı

Isı bir enerji biçimidir. Bütün maddelerin içindeki atom ve moleküllerin sürekli hareketiyle ortaya çıkar. Atom ve moleküller ne kadar hızlı hareket ederse, madde ya da nesne de o kadar çok ısınır. Atom ve moleküllerin hareketi birkaç yoldan hızlandırılabilir. Bunlardan biri kimyaşal tepkimedir. Örneğin bir yakıt yandığı zaman bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Bir başka hızlandırıcı da […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Aile

Nikahlanıp, evlenerek bir araya gelen erkek, kadın ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk. Genel olarak büyük baba, nine, torunlar ve hizmetçiler ve evde bakılıp beslenilen kimseler de aile ferdlerinden sayılır. Kan, süt ve evlilikten doğan akrabalıklar katılınca, aile çevresi genişler. Erkeğin anası, babası ve kardeşleri ile kadının anası, babası ve kardeşleri en yakın akrabalardır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ağıt

Bir ölümün ya da acı bir olayın ardından söylenen ezgili şiirlere ağıt denir. Ağıt özellikle anadoluda çok yaygındır. Özellikle Türklerde oldukça fazla görülen bir durumdur. Başlangıçı Orta Asya Türklerine kadar uzanmaktadır. O zamanlar bu törenlere yuğ adı verilirdi. Yuğ törenlerinde yapılan bu ezgili yakarışlara sagu adı verilirdi. Yapılan bu yaslar genellikle kadınlar tarafından gerçekleştirilir. Ağıt […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Acente

Kendisine verilen yetki dahilinde belli işleri yapmakla yükümlü kişi veya birimler. Ticari bir işletmeye müşteri bulmak işi ile uğraşan aracı. Acente, bağımsız bir tacir olarak ve bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde bir ticari işletmeyi ilgilendiren belli işlerde aracılık eder ve bunları o işletme adına yapar. Halk dilinde birçok tacir yardımcılarına acente […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Adalet

Adalet; haklı ile haksızın ayırt edilmesi olarak tanımlanabilir. Haklı ve haksız isanlara ve onların gelenek, görenek ve adetlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adalet hukuk, ahlak ve din kurallarıyla ilişkilidir. Adalet insan davranışlarını ahlak açısından inceleyen ve eleştiren bir düşünceyi içermektedir. Eski çağlardan beri insanların en çok ilgilendiği konulardan birisi de adalet olmuştur. İnsanlar adaleti […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Abluka

Bir ülkenin veya yaşam alanının etrafını çevirerek dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya çıkılmasını engellemek için yapılan bir taktiktir. Ayrıca abluka ülkeler arası savaşlarda bir ülkeni,n diğer bir ülkeyi gemilerle çevirmesine denir. Abluka işlemini yapan ülke bu yaptırımını diğer ülkere ilan etmek zorundadır. Diğer ülkelerde eğer ablukaya alınan ülkeler ile birlikte savaşa girmemişlerse bu hükme uymak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


« Önceki sayfa
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021