"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Biyoloji

Fotosentez

Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, yeşil bitkiler ve bazı canlılarca alınıp kullanılması. Fotosentez yeteneği, bazı bakterilere, mavi-yeşil alglere ve özellikle yeşil bitkilere özgüdür.…

Fitoplankton

Fotosentez yapan, çoğunluğu bir hücreli sucul organizmalar, bitkisel plânktonlar da denir. Fitoplânktonun başlıca bitki grupları mavi-yeşil algler, diyatomeler, esmer algler ve kırmızı alglerdir. Toprağa bağlı…

Küf

Mantarların organik maddeler üzerinde çoğaldıktan sonra oluşturduğu ince, pamuksu ve renkli tabaka. Uygun nem ve sıcaklık koşulları çok çabuk gelişmelerini sağlar. Küf mantarlarının bir bölümü…

Kromozomlar

Hücre çekirdeğinde bulunan, DNA ve proteinden oluşan, kalıtım bilgisini taşıyan, her canlıda şekli ve sayısı sabit olan yapılara verilen ad. Yaşamın sürekliliği kromozomların devamlılığına bağlıdır.…

Kommensalizm

Tek taraflı yararlanma olarak da geçer. Bu yararlanma ya başka bir türün artık maddelerinden yararlanma biçiminde olur ya da bedenine zarar vermeden çeşitli amaçlar için…

Kaval Kemiği

Baldırda olan iki kemikten dışta ve kalın olanı. Tibia adıyla da bilinir. İnsanlarda kaval kemiğinin üst ucu, uyluk kemiğinin alt ucundaki yumrularla eklemleşen, tepesi düz…

Katabolizma

Canlı hücrelerde büyük moleküllerin parçalanmasıyla sonuçlanan ve çeşitli enzimlerle katalizlenen tepkimeler dizisi. Katabolizma sırasında serbest kalan kimyasal enerjinin bir bölümü yüksek enerjili bileşikler (ATP) olarak…

Kas Sistemi

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getirir. Ayrıca iç organları bağlar ve onları askıda…

Karbonhidratlar

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşiklere verilen genel ad. Doğada çok bol bulunan karbon hidratları, hayvanların büyük bir bölümü enerji sağlamak için kullanır. Karbonhidratlar…

Başvuru Kaynakları