"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Biyoloji terimleri

Fotosentez

Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, yeşil bitkiler ve bazı canlılarca alınıp kullanılması. Fotosentez yeteneği, bazı bakterilere, mavi-yeşil alglere ve özellikle yeşil bitkilere özgüdür.…

Katabolizma

Canlı hücrelerde büyük moleküllerin parçalanmasıyla sonuçlanan ve çeşitli enzimlerle katalizlenen tepkimeler dizisi. Katabolizma sırasında serbest kalan kimyasal enerjinin bir bölümü yüksek enerjili bileşikler (ATP) olarak…

Karbonhidratlar

Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik bileşiklere verilen genel ad. Doğada çok bol bulunan karbon hidratları, hayvanların büyük bir bölümü enerji sağlamak için kullanır. Karbonhidratlar…

Lizozom

İçinde moleküllerin yıkımında görev alan enzimlerin (hidrolazlar, proteazlar, lipazlar ve fosfatazlar) yer aldığı bir hücre organeli. Bu enzimler protein, polisakkarit ve çekirdek asitlerinin parçalanmasında görev…

Mutasyon

Canlıların kalıtsal materyalinde meydana gelen değişiklik ve bu nedenle canlının yapısında görülen değişim. Mutasyonlar DNA dizilerinde kendiliğinden ya da ışın, kimyasal maddeler gibi mutajen maddeler…

Mitoz Bölünme

Ökaryot hücrelerin tipik çekirdek bölünmesi. Kopyalanarak sayısı iki katına çıkmış olan kromozomlar, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini geçirir. Daha sonra bölünerek diploit (2n) sayıda…

Mitokondri

Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunan bir organel. Bir zarla sitoplâzmadan ayrılmıştır. Şekli ovalden çubuğa kadar değişir. Sayıları hücre başına birkaç taneden 2500’e (karaciğer hücresinde)…

Omurga

Şekilleri birbirinden farklı olan ve omur adı verilen küçük kemiklerden oluşmuştur. Sütun şeklinde oluşan bu yapıya omurga denir. Omurga, vücudun “S” şeklinde hareket etmesine izin…

Başvuru Kaynakları