Gorgoda Nedir? Kimdir?

Biyoloji terimleri

Trake Solunumu

Böceklerde trake solunumu görülür. Trakeler böceklerde gaz alışverişinin yapıldığı ince borulardır. Böceklerin her bölmesinde trakenin dış çevreye açıklığını sağlayan stigma adı verilen bir boru sistemi ile bağlantılıdır. Trake boruları trakeol adı verilen içi sıvı ile dolu borucuklarla sonlanır. Bu sıvı doku hücreleri ile borucuklar arasındaki oksijen ve karbondioksitin difüzyonunu kolaylaştırır. Böceklerde kılcal kan damarı yoktur. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Sinir Hücresi (Nöron)

Sinir hücresi vücudumuzun en fazla özelleşen hücrelerinden biridir ve temelde üç kısımdan oluşur: hücre gövdesi, dendrit ve akson. Sinir hücresinde uyarının iletim yönü, dendritten aksona doğrudur. Sinir hücresinin hücre zarına nörolemma, sitoplazmasına nöroplazma denir. Hücre gövdesi: Mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum gibi organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Ayrıca iyi gelişmiş ve belirgin bir çekirdekçik içerir. Bazı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sinir Sistemi

Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunur ve bu hücreler bir düzen içinde birlikte çalışarak dokuları, organları ve sistemleri oluşturur. Sistemler birbirleriyle uyum içinde çalışmak ve etkileşim içinde bulunmak zorundadır. Vücuttaki sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması ve homeostazinin korunması sinir sistemi, endokrin sistem ve bağışıklık sistemi gibi denetleyici ve düzenleyici sistemler sayesinde gerçekleşir. Homeostazi, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Denetleyici Ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

Bu bölümde insanları diğer canlılardan ayıran en önemli ve en gelişmiş organ sistemi olan sinir sistemi ve sinir sistemi ile birlikte denetleme ve düzenlemede görev alan duyu organları ve hormonları konu alacağız. Sizler bu kitabı okurken sinir sistemimize ait hücreleriniz tıpkı bir bilgisayar gibi çalışarak verileri taşır, değerlendirir, uygun cevaplar oluşturur ve bazı bilgileri depolar. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İnsan Fizyolojisi

İnsan vücudu, çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler bütünüdür. İnsan vücudundaki sistemler, belirli bir işlevi yerine getirmek amacı ile bir araya gelmiş organ birlikleridir. Sistemdeki organlar aynı amaca yönelik olarak çalışır fakat bu amaca ulaşmak için her biri ayrı bir görev yapar. Örneğin boşaltım sistemi organlarından böbrek; kanı süzüp idrar oluşumunu sağlarken idrar […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklık

Bir canlıdan diğerine bulaşan hastalıklara bulaşıcı hastalık (enfeksiyon) denir. Mikroorganizmaların vücutta enfeksiyon yapan çeşitlerine mikrop denir. Virüsler ve bakteriler insanda bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroorganizmalardır. Virüslerin yapısı hücre bile sayılamayacak kadar basittir. Sitoplâzma ve organelleri yoktur. Virüsler bir protein içindeki yönetici molekülden oluşmuştur ve sadece bakteri içinde çoğalabilirler. Virüsler yiyemez, büyüyemez; besinleri parçalayamaz veya oksijen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Vücuttaki Sistemler

1) Hareket Sistemi; İrili ufaklı toplam 206 kemik ile bunlar arasındaki eklemler iskeleti oluştururlar. İskeletin başlıca görevleri şunlardır. a) Organları korumak ve dayanak olmak,b) Kaslar ve eklemlerin yardımıyla vücudun hareketini sağlamak,c) Bazı mineral maddeleri depo etmek, (Kalsiyum, fosfor gibi)d) İçerdiği kemik iliği ile kan hücresi yapmak. Kemikler beşe ayrılır;1) Uzun Kemikler: Kol,bacak kemikleri,2) Kısa Kemikler; […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Anatomi, Fizyoloji ve Hücre Yapısı

Anatomi: İnsan vücut yapısını gözle görülebilecek düzeyde inceleyen bilim dalına anatomi denir.Fizyoloji: Vücut yapısını oluşturan organ ya da oluşumların işlevlerini ve bu işlevler için vücutta geçen olayları inceleyen bilim dalına fizyoloji denir. HÜCRE VE YAPISIHücre:İnsanda en küçük canlı birime hücre denir. İnsan milyarlarca hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bir hücre tek başına yaşayabilir. Hareket edebilir, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Hücre İlk Canlı Varlık

3.8 milyar yıl önce ilk yaşam belirtileri suyun içinde görülmeye başladı. Kimyasal tepkiler mineral dünyasını canlı bir dünyaya dönüştürdü. Tekhücreli canlılar ortaya çıktı. Çok uzun zaman sonra, günümüzden 420 ile 410 milyon yıl önce, hayvanlar sudan çıkıp karada maceraya atıldılar. En basit, en küçük (ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük) organizmaya hücre denir. Bununla birlikte hücre […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Fotosentez

Yeryüzündeki yaşamın itici gücü olan güneş enerjisinin, yeşil bitkiler ve bazı canlılarca alınıp kullanılması. Fotosentez yeteneği, bazı bakterilere, mavi-yeşil alglere ve özellikle yeşil bitkilere özgüdür. Bitki bu enerjiden yararlanarak büyümesini sürdürürken topladığı enerjinin bir bölümünü de kimyasal enerji biçiminde hücrelerinde saklar. Bitkiler güneşten aldıkları ışığı, havadan aldıkları karbon dioksit ve topraktan aldıkları suyla birleştirerek, oksijen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022