İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Tıp”

Elektroşok

Ruh hastalarını iyileştirme amacıyla onlara çok kısa süreli yüksek elektrik akımı verilmesi. Bir maddenin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse yükünün cinsini belirlemeye yarayan aygıt. Yüksüz…

Jinekoloji

Kadın hastalıklarıyla ilgili tıp dalı. Jinekoloji, kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceler. Jinekoloji alanında uzmanlaşan doktorlara jinekolog denir. Jinekologlar, kadının…

Kontakt Lens

Bazı görme bozukluklarını düzeltmek amacıyla gözün ön yüzeyine yerleştirilen mercek. 1887’de A. E. Fick tarafından bulunduysa da, 1930’lara kadar pek kullanılmamıştır. İlk kontakt lensler camdan…

Koma

Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün ya da az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu. Genellikle beyin dokusunun ileri derecede örselenmesi sonucunda…

Kemik İliği

Kemiklerin ortasındaki boşlukları dolduran jelâtinimsi bağ dokusu türü. Süngerimsi bir görünüşü vardır ve içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı olmak üzere iki tiptedir. Kan…

Kaval Kemiği

Baldırda olan iki kemikten dışta ve kalın olanı. Tibia adıyla da bilinir. İnsanlarda kaval kemiğinin üst ucu, uyluk kemiğinin alt ucundaki yumrularla eklemleşen, tepesi düz…

Karaciğer

Omurgalılarda sindirime yardım eden bir madde (safra) salgılayan ve glikojen depolayan organ. Vücudun en büyük organı olup ağırlığı 2 kg kadardır. Bağırsaktan gelen kanın hepsi…

Metabolizma

Canlılarda büyüme, gelişme ve çoğalma için gerekli hücresel olayları kapsayan, hücreyle dış ortam arasındaki madde ve enerji alış verişini düzenleyen ve besin maddelerinin enerji elde…

Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Uzmanı; İnsan vücuduna ve cansız numuneler üzerine radyofarmasötik, radyoaktif madde ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını teşhis ve tedavi amaçlı olarak uygulayan ve değerlendiren…