"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Kurumlar

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)

Türkiye Bilimler Akademisi, tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanlarına yöneltmek; ülkemizdeki…

Darülaceze

İstanbul’da kimsesizlerle düşkün ve sakatları barındıran, iş yapamayacak durumda olanların bakımını ve kimsesiz çocukların eğitimini üstlenen düşkünler evi. II. Abdülhamit zamanında İstanbul’da kurulması düşünülen Dârülâceze,…

Darphane

Madeni para, altın ve madalya basımıyla görevli kuruluş. Osmanlı Devleti’nde ilk darphane I. Mehmet tarafından yaptırıldı. Darphanede basım işleri 1841 yılına kadar çekiçle dövülerek yapılırken…

Danıştay

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 1924’te kuruldu. Kuruluş amacı, yargı ve danışma makamı olarak kişi ve idare hayatında…

Köy Enstitüleri

Köy okullarına eğitmen ve öğretmen yetiştirmek, yöresel kalkınmada etkin bir görev üstlenmek üzere, 1940’lı yıllarda açılan eğitim kurumları. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halkla kentliler…

Başvuru Kaynakları