Hasar Biçimleri ve Gözlemler

Hasar Biçimleri ve Gözlemler

  • Nedir?

En genel hatlarıyla yığma yapılarda karşılaşılması olası hasarlar aşağıda özetlenmiştir: Sıvaların dökülmesi; Derzlerin boşalması; Duvarda meydana gelen boşluklar; Temelde çökme ve oturmalar; Duvar yüzeyindeki çatlaklar, bağlantısızlık ve ezilmeler; Kemer ve tonozlarda çatlaklar ve bölgesel göçmeler; Sıcaklık değişimlerinin etkileri; Depreme karşı… Daha fazlasını oku »Hasar Biçimleri ve Gözlemler

Sanat eserlerinin korunması

Sanat Eserlerinin Korunması

  • Nedir?

Tarihî eserler, insanlık tarihindeki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. İnsanlığın binlerce yıllık gelenek ve inançları sanat eserlerine yansımıştır. Geçmişi günümüze taşıyan bu belgeler daha çok mimari, heykel, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri… Daha fazlasını oku »Sanat Eserlerinin Korunması

Mimar Sinan Heykeli

Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

  • Nedir?

Türk kültür varlıklarının kazılarla gün ışığına çıkarılması, korunup sergilenmesi ve tarih için bir belge olarak kullanılmasına büyük önem veren Atatürk, birçok arkeolojik kazının başlatılmasını sağladığı gibi, Alacahöyük ve Eti Yokuşu kazılarına bizzat katılmıştır. Çeşitli tarihlerde Alacahöyük, Gavurkale, Ahlatlıbel, Efes, Bergama… Daha fazlasını oku »Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

Işın türleri

Işın Türleri

  • Nedir?

Gama Işınları: 0,01 nanometreden (1 nanometre = 10-9 metre) daha küçük dalga boylu ışınlardır. Bir atom çekirdeğinin çapından daha küçük dalga boylu dalgalar içerir. Bu elektromanyetik tayfın en yüksek enerjili ve frekanslı bölgesidir. Şiddetli nükleer tepkimeler sırasında oluşur. X-ışınları: 0,01… Daha fazlasını oku »Işın Türleri

Galileo'nun çizimleri

Astronominin Bilgi Kaynakları

  • Nedir?

Galileo Galilei (Galilo Galile)’nin 1609-1610 yıllarında teleskop kullanarak yaptığı gözlemlere ait çizimler incelendiğinde; Ay yüzeyinin sanıldığı gibi düz değil, girintili çıkıntılı olduğu, Satürn’ün etrafında gezegene ait uydular bulunduğu, Güneş üzerindeki karartıların yerküre ile Güneş arasındaki gök cisimlerinin gölgelerinden kaynaklanmadığı, bunların… Daha fazlasını oku »Astronominin Bilgi Kaynakları

Panel Filtreler

Panel Filtreler

  • Nedir?

a) Viskoz çarpmalı filtreler: Kaba liflerden yapılmış ve yüksek boşluk oranına sahip panel filtrelerdir. Filtreleme ortamı, taneciklerin yapışmasını kolaylaştırmak için, yağ gibi bir viskoz madde ile kaplanmıştır. Filtreden geçen havanın tasarım hızı, genellikle 1 ila 4 m/sn (çoğunlukla 1,5 ila… Daha fazlasını oku »Panel Filtreler

Tanecik Tutmanın Fiziksel Mekanizmaları

Tanecik Tutmanın Fiziksel Mekanizmaları

  • Nedir?

Hava temizleyiciler tanecikleri tutarken, aşağıdaki beş ana mekanizmadan yararlanırlar. Süzme : En kaba filtre mekanizmasıdır. Küçük boyutlu açıklıklardan geçemeyen, daha büyük boyutlu taneciklerin, bu açıklıkların ağzına takılıp kalmasına dayanır. Lifli filtre ortamlarında, liflerin arasındaki boşluklar, ya da kumaş filtrelerde, örgü… Daha fazlasını oku »Tanecik Tutmanın Fiziksel Mekanizmaları

Grip aşısı

Grip (İnfluenza) Aşısı

Grip etkeni influenza virüsleri, orthomyxoviridae ailesinde yer alan kılıflı ve negatif iplikli, segmentli RNA virüsleridir. 1931 yılında hayvanlardan, 1933 yılında ise insanlardan izole edilmiştir. Yapılarında bulunan nükleoprotein ve matriks proteinlerinin antijenik özelliklerine bağlı olarak A, B ve C olmak üzere… Daha fazlasını oku »Grip (İnfluenza) Aşısı

Tetanoz aşısı

Tetanoz aşısı

Dünyadaki yıllık insidansı bir milyon olguyu bulan ve mortalitesi oldukça yüksek seyreden tetanoza yakalanma riski doğumdan itibaren söz konusu olduğu için hem gebelik sırasında anne adayları aşılanarak, hem de bebekler doğumu takiben 2. aydan itibaren rutin aşılama programına alınarak bu… Daha fazlasını oku »Tetanoz aşısı

Boğmaca aşısı

Boğmaca aşısı

Yaygın bebeklik çağı aşılama programları sonucu tüm dünyada boğmaca olguları belirgin şekilde azalmış olmakla birlikte zaman zaman bazı ülkelerde (ABD başta olmak üzere) adolesanlar ve genç erişkinlerde boğmaca olgularının arttığı gözlenmektedir. Boğmaca erişkin yaş grubunda da görülmekle birlikte çoğunlukla tanı… Daha fazlasını oku »Boğmaca aşısı