Gorgoda Nedir? Kimdir?

Eğitim yönetimi

Değer Nedir?

Değer kavramı birçok disiplin içerisinde kendisine yer bulmuş ve farklı şekillerde tanımlanmış bir kavramdır. Felsefi anlamda değer ile Matematik biliminde yer ve­rilen değer aynı anlamı taşımaz veya din kültürü ve ahlak bilgisi alanında üzerinde durulan değer ile ikti­sadi ve idari bilimler alanında vurgulanan değer farklı anlamlar içerir. Değerler eğitimi içerisinde yer alan “değer” kavramı üzerinden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerler Eğitimi Kavramı

Değerler; insanların eylemlerini, duygu ve düşünce eğilimlerini etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Kişinin sahip olduğu değerler, onun karşılaştığı olayları, çevresindeki insanları ve hayatı algılayış biçimine etki eder. Bu bağlamda değerler, insanın yaşamdaki verimi, mutluluğu ve doyumu üzerinde de etkilidirler. Bu nedenle topluma uygun ve beraberinde evrensel, kişilerin kişisel gelişimine ve topluma uyumuna yardımcı çeşitli değerlerin öğrencilere […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Eğitimde Örgüt Kültürü

Çağdaş bir yönetim tarzı olan Toplam Kalite yönetimi demokratik yönetim tarzı gerektirir. Demokratik yöneticilerde astlarını dinleyen, onların fikir ve isteklerine değer veren, onlara hedef gösterip hedefe nasıl ulaşacağını kendilerine bırakan liderlerdir. Ayrıca hızla değişen ve gelişen çevre şartları da bir kişinin yetenekleri ve kapasitesiyle sınırlı kalamayacak kadar karmaşık, geniş ve hızlıdır. Bu yüzden iyi bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Okul Yönetimi

Sistem yaklaşımı açısından bakıldığında eğitim sistemi içinde okul bir alt sistem olarak kabul edilirse, eğitim yönetimine oranla okul yönetimi de aynı durumda görülebilir. Buna göre okul yönetimi, bir bakıma eğitim yönetiminin sınırlı bir alanda uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu başlık altında eğitim yönetiminin bir alt alanı olarak çağımızda okul müdürlüğün temel işlevleri ve yeterlilik alanları üzerinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022