Gorgoda Nedir? Kimdir?

İşletme yönetimi

Satın alma fonksiyonunun görevleri ve amaçları

Satın alma fonksiyonunun görevleri Satın alınması gereken mal ve hizmetlerin özelliklerinin belirlenmesi (istenen kalite ve miktar bakımından) En uygun tedarikçinin belirlenmesi Anlaşma yapmak için tedarikçi ile müzakereler yapmak Seçilen tedarikçiye sipariş vermek Siparişi gözlemek ve kontrol etmek Satınalma sürecini izleme ve değerlendirme (şikayetleri çözme, ürün ve tedarikçi dosyalarını güncel tutma, tedarikçileri değerlendirme). Satın Alma Fonksiyonunun […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Satın Alma

Literatürde bir çok farklı satın alma tanımı bulunmaktadır: “Satın alma, neyin, ne zaman, ne kadar satın alınacağına karar verme, satın alma işlemini gerçekleştirme ve belirlenen kalite ve miktarın zamanında teslim alındığını sağlama işlemlerinden oluşan sistematik bir süreçtir(Burt, 1984).” “Satın alma fonksiyonu, uygun ekipman, malzeme, teçhizat ve hizmeti doğru kalite, doğru miktarda, doğru fiyatla doğru kaynaktan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Elleçleme

Elleçleme bir fabrika veya depoda hammadde, proses içi stok veya nihai ürünlerin bütün hareketleriyle ilgilenen geniş bir konudur. Elleçleme faaliyetleri: Malzeme boşaltma, Mal kabul, Seçerek ayırma, Teslim-tesellüm, Paket açma, Bölme, İstifleme, Yerleştirme, Yerini değiştirme, Yenileme-eksik tamamlama, Toplama, Yükleme, v.b. işlemleri kapsamaktadır. Bir malzeme her hareket ettiğinde veya elleçlendiğinde organizasyona değer katmadan sadece maliyete maruz kaldığından, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Anbalajlama

Ambalaj, içerisinde yer alan mamulü, yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınma, depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik, v.b. malzemelerden oluşan ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan bir malzemedir. Mamul üreticiden tüketiciye ulaştırılıncaya kadar dağıtım kanalının çeşitli aşamalarında ve perakendecide sergilenirken, korunmasından sorumlu olan ambalaj; ayrıca […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistikte Müşteri Hizmetleri

Lojistik tanımı içinde yer alan; “Doğru Ürün, Doğru Miktar, Doğru Biçim, Doğru Zaman, Doğru Kaynak, Doğru Yol ve Doğru Fiyat” kavramlarından oluşan bu doğrular müşteri hizmetlerinin temel faktörleridir. Dikkate değer bir şekilde, mamullerin pazara giriş aşamasında, bütün bu unsurlar, lojistik operasyonların standart ve kalitesinden etkilenmektedir. Bu yüzden bu unsurlar, müşteri hizmetlerinin oluşmasında, farklı lojistik durumları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsamaktadır. Depolar, tedarik zinciri içinde yer alan ürünlerin korunması, stoklanması ve en verimli şekilde ilgili yerlere ulaştırılması amacıyla konumlandırıldığı alanlardır ve bu ürünlerin geçici olarak saklandığı, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sigorta İle Sunulan Hizmetler

Sunduğumuz hizmet varmı? Varsa bu nedir? Bunların insan yaşantısına sağladığı faydalar nedir? Bu sunulan hizmetlere gerçekten ihtiyaç varmıdır? Eğer sigortacı olarak bu sorulara net cevaplar verebiliyor isek, konumuzu karşımızdaki tarafa anlatmak, faydasını göstermek daha kolay olacaktır. Sigortacılar çok sayıda hizmet sunmaktadır. İşte bu hizmetler; Garanti: Sigorta sözleşmesinin ayırıcı özelliğini teşkil eden, belirsizliklere karşı verilen teminatlardır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Pazarlama Açısından Sigorta Türlerinin Analizi

Sigorta pazarlamasında farklılaşma branşlar itibariyle karşımıza çıkmaktadır. Branşlar arası bu farklılaşma, izlenecek politikaların belirlenmesinde önemli yere sahiptir. Örneğin, iş dünyası ile hane halkının ihtiyaç duyduğu sigortalar arasında benzerlikler olduğu kadar konunun ele alınmasında farklılıklar söz konusu olmaktadır. Hele konu hayat sigortası ise kişilerin veya kurumların konuya bakışı tümüyle değişebilmektedir. Analizi bu üç başlık çerçevesinde ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Bina İçi Taşıma Araçları

Yapıları itibariyle bina içi taşıma araçları üçe ayrılmaktadır: Sabit İzli Araçlar Sınırlı Alanda Çalışabilen Araçlar Geniş ve Sınırsız Alanda Çalışabilen Araçlar 1. Sabit İzli Araçlar Kaymalı konveyörler Bantlı konveyörler Zincirli konveyörler Pnömatik konveyörler Helisel konveyörler Titreşimli konveyörler Asansörler 2. Sınırlı Alanda Çalışabilen Araçlar Kreynler Köprülü Kreynler Vinçler 3. Geniş ve Sınırsız Alanda Çalışabilen Araçlar İnsan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistik Modları

İşletmelerin taşıma faaliyetlerinde kullanabilecekleri lojistik modları karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve boru hatlarıdır. 1. Karayolu Karayolu en yoğun kullanılan lojistik modlarından birisidir. Karayolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir: Traktör – Treyler Sistemleri Kamyonet Kamyon Tır Tanker Araç Taşıyıcı Tanker Karayolunun avantajları aşağıdaki gibidir: Diğer modalara oranla altyapı yatırımları daha azdır. Terminal gereksinimi genellikle azdır. Tüm […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


« Önceki sayfaSonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2023